ถวายวันทามารีย์

Adressons Notre Hommage
========================
1. ถวายวันทามารีย์ ชนนีผู้ทรงสวรรค์
ตั้งจิตนอบน้อมพร้อมกัน สนั่นแซ่ซ้องก้องคุณ

(รับ) พร้อมเถิดพวกเราชาวไทย มาไหว้พระแม่มารี
สรรเสริญพระคุณชนนี ชีวีวิญญาณ์ฟ้าดิน
สรรเสริญพระคุณชนนี ชีวีวิญญาณ์ฟ้าดิน

2. วิญญาณที่ผิดติดโทษ ขอโปรดเอื้อเฟื้อเกื้อหนุน
สิ้นโทษสู่ธรรมจำรูญ ข้องขุ่นสูญหายกลายดี

3. พระเกียรติพระคุณบุญงาม พระนามเฟื่องฟ้าอ่าศรี
ป้องกันมารร้ายไพรี ปรานีอำนวยอวยชัย

4. พระแม่วิสุทธิ์ผุดผ่อง แม่ของพระผู้เป็นใหญ่
ทรงสิทธิ์ฤทธิ์ล้ำอำไพ เป็นที่อาศัยพึ่งพา

5. ลูกขอพระเดชพระคุณ เจือจุนพิทักษ์รักษา
โปรดลูกเมื่อมรณา สู่ฟ้าตลอดนิรันดร์