ถวายช่อดอกไม้

============================

1) มาพวกเราคริสตังให้พร้อมหน้า แต่งมาลาช่อดอกไม้ให้หลากสี
น้อมถวายแม่มารีเลิศสตรีวิไล

(รับ) โอ้พระมารดา แม่รักมารี ขอแม่ยินดีรับช่อดอกไม้
ลูกน้อมถวาย ด้วยใจชื่นบาน

2) ช่อดอกไม้หลายสีปะปนกัน เป็นของขวัญลูกเอามาถวายแม่
ไม่งามไม่สมแท้ขอแม่รับเอาเทอญ
3) ช่อดอกไม้หลายสีก็ดีอยู่ แต่ยังสู้หัวใจงามนั้นไม่ได้
เราจงนำถวายให้มารดามารีอา
4) แม่บอกว่าถ้าเป็นลูกแม่จริง ให้ละทิ้งสิ่งทางชั่วบาปมัวหมอง
ตั้งใจรักษาครองคริสตังแท้ให้แน่นอน
5) ช่อดอกไม้นำถวายหมายความรัก ลูกสมัครรักพระแม่แน่เต็มใจ
แต่ยังขอแม่ได้ช่วยเพิ่มให้ทุกวันคืน
6) ขอแม่ช่วยอวยพรเป็นประจำ ช่วยชูค้ำกำลังลูกทุกวันคืน
ลูกจึงจะได้ขึ้นสู่สวรรค์นิรันดร