ท่านคือดวงดารา

(Astre Beni Du Marin)
========================================

(รับ) ท่านคือดวงดารานำร่อง โปรดชี้ช่องเรือเดินทะเล
โปรดอย่าละนาวารวนเร พาให้เร่เข้าฝั่งสำราญ

1) คราเมื่อลมพายุพัดกล้า คราเมื่อเกิดละลอกปั่นป่วน
คลื่นตีแคมนาวาเหหวน ขอด่วนช่วยให้พ้นอับปาง

2) ท่านคือกระโจมไฟสว่าง โปรดบอกทางนำทิศโคจร
ที่มีหินโสโครกซับซ้อน วอนขอช่วยให้พ้นทุกข์ภัย

3) โปรดบันดาลให้ฟ้าผ่องใส โปรดช่วยให้คลื่นลมสงบ
ให้วิญญาณได้มาประสบ พบความสุขสนุกเพลินจิต

4) คราเมื่อถึงเบื้องปลายชีวิต ต้องลามิตรลาญาติวงศา
ให้วิญญาณได้สู่เคหา อารมณ์รื่นชื่นใจนิรันดร์