สุขในพระแม่		พ.อานามวัฒน์

=========================

1) อิ่มใจในรักมารดา สุขอุรากว่าร้อยรักใด
ด้วยรักจากแม่ซึ้งใจ ร้อยรสมาลัยหาใดเทียบเลย

(รับ) มารีมารดาของลูก หัวใจพันผูกดวงใจลูกไว้
ข้าน้อยยังพลอยดีใจ ส่วนหนึ่งของใจแม่มีลูกอยู่

2) สุขไหนให้เหมือนพระนาง อยู่ใจกลางดวงใจลูกน้อย
แม่นี้เป็นที่พักคอย ยามเหงาเศร้าสร้อยหวังคอยเตือนใจ

3) สุขในองค์พระชนนี ยอดสตรีแม่ศรีลูกยา
ลูกรักแม่ที่เมตตา ร้องร่ำวาจาว่ารักแม่จริง

4) สุขใจในรักมารดร แม่พร่ำสอนหมั่นทำความดี
ให้ทิ้งทางอเวจี ให้เอื้ออารีไมตรีสัมพันธ์

5) สุขสมชมพระแม่เจ้า บังเกิดเกล้าองค์พระเยซู
แม่นี้เคยอุ้มค้ำชู คอยเฝ้าแลดูรู้ใจไม่ห่าง