สักวันฉันจะได้เห็น

J irai la voir un jour
=======================================
1. สักวันฉันจะได้เห็น ผู้เป็นมารดาทรงศรี
พบพักตร์แม่รักมารีย์ ไม่มีผู้ใดเทียมทัน

(รับ) สักวัน ณ เมืองสวรรค์ จะเห็นแม่ฉันมารีย์
สักวัน ณ เมืองสวรรค์ จะเห็นแม่ฉันมารีย์

2. สักวันฉันจะได้เห็น ผู้เป็นแม่เมืองสวรรค์
เกื้อหนุนจุนลูกทุกวัน ป้องกันไพรีบีฑา

3. สักวันฉันจะได้เห็น ผู้เป็นแม่รักของข้าฯ
อยู่ใกล้ได้สนทนา บอกว่ารักแม่จริงใจ

4. สักวันฉันจะได้เห็น ผู้เป็นดาราสุกใส
ประเสริฐเลิศล้ำอำไพ แจ้งใจสว่างวิญญาณ

5. สักวันฉันจะได้เห็น ผู้เป็นมารดาอ่อนหวาน
อยู่ในสวรรค์วิมาน สำราญใกล้แม่มารีย์

6. สักวันฉันจะได้เห็น ผู้เป็นแม่ประเสริฐศรี
ฉันจะเกษมเปรมปรีดิ์ รักแม่มารีย์นิรันดร์