รักแท้แม่มารีย์   		พีรสันติ  จวบสมัย

========================

1. ลูกขอบังคมชมชื่นพระคุณ พระแม่การุญลูกสุขสำราญ
ขอวิงวอนพรแม่ประทาน ก้มเกล้ากราบกรานพระคุณหลั่งล้นคริสตชนไทย
2. พระแม่เอ็นดูลูกอยู่ทุกครา น้อมเกล้าวันทาพาลูกพ้นภัย
ลูกเมามัวความชั่วพาให้ ลูกระทมในฤทัยหมดหวังยังเฝ้ารอ

(รับ) แม่มารีย์แม่นี้คือดาวดวงเด่น
แม่เป็นเช่นราชินีนี้หนอ
แม่บรรเทาวิญญาณเข้ามาวอนขอ
ลูกเฝ้ารอด้วยศรัทธา

3. ทุกคืนทุกวันลูกมั่นจิตใจ ลูกหวังพระทัยแม่สุดเมตตาขอประกัน
ลูกสัญญาว่ารักมั่นคง ซื่อตรงแน่แท้แม่มารีย์