ราชินีสวรรค์			นพณี

===============================

(รับ) โอ้มารดาแม่พระพรหมจารีศักดิ์สิทธิ์ พระทรงฤทธิ์เทิดทูนการุญมารดา
รับแม่สู่สวรรค์ทั้งกายวิญญาณ์ เป็นมหาราชินีสวรรค์

1) พระแม่บังเกิดมาสิ้นไร้ราคี ยอดสตรียิ่งใหญ่ไม่มีใครปาน
แม่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระหรรษทาน ชาวสวรรค์โล..กา สรรเสริญพระนาม

2) พระบุตรเจ้าเลือกสรรด้วยความโปรดปราน มาอวตารในครรภ์ของพระมารดา
เพื่อไถ่บาปหยาบช้าของชาวโลกา โดยรักษาพระนางพ้นมลทินทั้งปวง

3) ทุกทุกวันเหล่าลูกนี้ต้องประจญ กับเล่ห์กลนานาของปีศาจร้าย
ที่ชักชวนให้หลงสู่ทางอบาย ลูกทั้งหลายวอนแม่ช่วยปกป้องคุ้มกัน

4) ลูกขอฝากกิจการงานทุกทุกสิ่ง ด้วยใจจริงขอมอบไว้กับมารดร
แต่วันนี้จวบจนวันลูกม้วยมรณ์ ไม่แคลนคลอนคลายรักแม่ลูกขอสัญญา