ราชินีแห่งสวรรค์		เรียบเรียง: เอากุสกิน โมลิ่ง S.J.

===================

1) ด้วยความรักจริงล้นพ้นวิญญาณ พระมารดาจึงสุดสิ้นชีวี
สู่แดนวิมานพร้อมทั้งอินทรีย์ เป็นราชินีแห่งฟากฟ้าไกล

(รับ) โอ้ราชินีแห่งฟากฟ้าไกล จงชนะใจชาวไทยถ้วนหน้า
โปรดโน้มน้อมให้ กราบไหว้วันทา องค์พระมารดาชั่วนิรันดร

2) เหล่าเทพเทวาสรรเสริญพระพร ต่างขับรำฟ้อนอำนวยพระพร
สถิตใกล้องค์พระผู้ทรงชัย เป็นหลักใหญ่ให้ชาวเราพึ่งพา

3) เชิญชาวเราจงแซ่ซ้องบรรเลง ด้วยเปล่งเสียงเพลงร้องสดุดี
แม่ทรงมงกุฏของราชินี รังสีโชติช่วงเกินดวงดารา

4) แม่จากไปในท้องฟ้าเมืองแมน ลูกเศร้าสุดแสนคับแค้นเอกา
การุญลูกด้วยช่วยเป็นมารดา ทุกกาลเวลาตลอดนิรันดร์

5) โอ้ราชินีผู้ครองเทวา โปรดครองวิญญาณ์ของลูกด้วยเทอญ
เมื่อยามลูกตายให้ได้สรรเสริญ แม่ผู้จำเริญในฟากฟ้าไกล