ราชินีแห่งสายประคำ			อ.ประจงกิจ

========================

1. ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ องค์พระจิตอยู่ชิดในดวงวิญญาณ
ทรงเปี่ยมล้นด้วยหรรษทาน มารดาแห่งพระเจ้า
พรหมจารีที่รักและทรงเมตตา ที่พึ่งพาหลบภัยของเราคนบาป
ทรงสั่งสอนให้สวดค่ำเช้า สายประคำนำชีวา

วันทามารีอา วันทามารีอา วันทา...มารีอา

2. ราชินีแห่งสายประคำประเสริฐ งามบรรเจิดจิตเพริศพิไลแพรวพราย
ความมลทินไม่มีกล้ำกราย ขอถวายพร
โดยอาศัยซึ่งสายประคำสูงส่ง จะมั่นคงสวดทุกทุกวันเวลา
ทดแทนชดเชยบาปชั่วช้า เพื่อสันติในโลกา

วันทามารีอา วันทามารีอา วันทา...มารีอา
วันทามารีอา วันทามารีอา วันทา...มารีอา