พรหมถือสาร (2)

(Quam vint sur terre I’ange des cieux)
==========================
1. ด้วยความชื่นชมองค์พรหมถือสาร รับพระโองการเชิญสารลงมา

(รับ) อาเว อาเว อาเว มารีอา อาเว อาเว อาเว มารีอา

2. สรรเสริญพระแม่บุญแท้เหลือหลาย ที่เกิดพระกายของพระบุตรา
3. ป้องกันความตายอบายหลีกหนี จิตใจเปรมปรีดิ์อยู่เป็นอัตรา
4. ยามเย็นจงฟังระฆังวังเวง ทำเป็นบทเพลงสรรเสริญบุญญา
5. ดาวประจำเมืองรุ่งเรืองแสงใส โปรดส่องดวงใจให้รู้มรรคา
6. ที่ใจเฉื่อยชาโปรดอานิสงส์ ให้กลับมั่นคงในความศรัทธา
7. ลูกขอวิงวอนขอพรพระแม่ โปรดเพ่งเล็งแลคราวมรณา
8. ไปสู่ที่แจ้งในแสงนิรันดร์ เพื่ออภิวันท์ ณ แทบบาทา