โปรดรับเอาดวงใจข้าฯ

(Prends mon coeur, le voila!)
==========================
(รับ) โปรดรับเอาดวงใจข้าฯ โอ้พระมารดาใจปรานี
ข้าเจ้าอยากพักสักที จึงเข้ามาขอพึ่งท่าน
ข้าฯเบื่อจะยินจะฟัง เสียงดังขลังขลังทั่วแดนด่าน
สุนทรพจน์ของท่าน น่าฟังอ่อนหวานจับใจ

1. ข้าฯรู้สึกรักมงกุฎ อันรัดเกล้าสุดสง่า
พระพักตร์แม่ยิ้มโสภา ดวงเนตรเมตตาน่าดู
ยิ่งพิศเพ่งดูแม่ ยิ่งอยากเล็งแลดูอยู่
ข้าเจ้าจึงขอนำทูล ถวายอยู่หน้าพระแท่น
2. ท่านรู้ว่าข้าฯโยกคลอน ขอท่านรีบร้อนเป็นแกน
บางทีค่ำนี้จะแล่น เข้าสู่ถึงแดนเมืองมาร
จะต้องร้องไห้ร้องห่ม เป็นทุกข์ระทมเนิ่นนาน
โอ้มารดาขอสงสาร รับเอาวิญญาณข้าฯไว้
3. ถ้าแม้ลูกร้องขอคืน แม่อย่าได้ขืนให้ไป
แม่มีสิทธิยิ่งใหญ่ ลูกได้ยกให้สิทธิ์ขาด
จะขอคืนมาไม่ชอบ ขอแม่ประกอบประกาศ
ว่าเป็นของแม่สิทธิ์ขาด มิอาจส่งมากลับคืน
4. ขอให้ดวงใจผุดผ่อง อย่ามีมัวหมองสดชื่น
กมลร่ำรักเริงรื่น ให้กลับตื่นในอุรา
โปรดให้เชื่อให้ไว้ใจ ให้รักดังพระมารดา
ให้มีกุศลนานา ให้มรณาโดยดี
5. เมื่อดวงจักษุของข้า แลดูคูหาริบรี่
เมื่อปากจะลิ้มชิมดี ในจอกกาลิกษ์ขมเฝื่อน
ขอทรงประทานปีกนก บินดังวิหกลอยเลื่อน
ขึ้นยังสวรรค์เสมือน เป็นเรือนแม่ลูกร่วมกัน