โอ้พระองค์

=========================

1. โอ้พระองค์ดำรงเดชวิเศษเลิศ ผู้ประเสริฐสถิตในมไหศวรรย์
สูงกว่าพวกประชาชนคนสามัญ พระนามนั้นได้ปรากฏว่ามารีย์

(รับ) โอ้พระจอมมาตุเรศ ทั่วทั้งประเทศประณตบทศรี
บุญประเสริฐเลิศนารี ขอชนนีได้โปรดปรานีชน

2. ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมน้อมเคารพ ทั้งกายจิตคิดนบน้อมบทศรี
ผู้ทรงคุณอันใหญ่ล้นกว่านารี จบทั่วทั้งธรณีไม่มีปาน
3. จงได้โปรดทอดพระเนตรปกเกศเกล้า แก่ลูกเหล่าทำชั่วช้าน่าสงสาร
ได้เกิดผิดคิดการร้ายเพราะใจพาล พวกปีศาจมันอาจหาญมาราวี
4. มันชักชวนป่วนจิตคิดไปชอบหลง จึงทำลงกิจการอันบัดสี
ได้รับอันตรายขายหน้าพันทวี คนที่ดีก็มีบาปเหตุจากมัน
5. ในทั่วภพจบขันฑ์เขตประเทศใหญ่ ไม่มีใครจะวินิจคิดผ่อนผัน
ประทานโทษแก่ลูกน้อยถ่อยอาธรรม์ เว้นแต่องค์จอมเทวัญอันศักดา
6. แม่ทรงโปรดก็จะพ้นจากขุมภัย ถ้าหาไม่ก็จะม้วยซึ่งสังขาร์
จะได้รับแต่ความทุกข์ทุกทิวา ขอพระองค์จงเมตตาได้ปรานี