โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน

==========================

1) โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน
ให้ลูกหมั่นจรสู่สวรรค์
เรือลูกเผชิญพายุน่าหวาดหวั่น
โปรดช่วยป้องกันทุกวันเทอญ

ลูกน่าเวทนาฝ่าดงพงไพร
มีภัยรอบกายไม่ห่างเหิน
โปรดช่วยอำนวยพรให้ลูกเจริญ
เพลิดเพลินแทบพระบาทา (ย้อนข้อ 1)