โอ้พระมารดา

(Reine des Cieux)
====================================
1) โอ้พระมารดามหาการุณ โปรดแผ่พระคุณแก่ลูกทั้งหลาย
อีกปวงคนบาปใจหยาบระคาย ขอโปรดให้กลายกลับพึ่งพระคุณ
ขอโปรดให้กลายกลับพึ่งพระคุณ

2) โปรดเปลื้องมลทินด้วยกลิ่นหอมหวาน กุศลประทานกลิ่นหอมระเหย
ขึ้นสู่เมืองแมนที่แสนชื่นเชย โอ้พระแม่เอ๋ยโปรดฟังวิงวอน
โอ้พระแม่เอ๋ยโปรดฟังวิงวอน

3) แม่คือกำลังความหวังความเชื่อ ความรักมากเหลืออยู่ในพระพร
ห่างอันตรายอบายบั่นทอน ด้วยพระมารดรประคองป้องกัน
ด้วยพระมารดรประคองป้องกัน

4) โอ้ดาวสมุทรวิสุทธิ์เรืองรอง ขอโปรดแสงส่องนำทางสวรรค์
เมื่อพายุร้ายมาหมายประจัญ แม่ขอฝ่าฟันให้สิ้นสูญไป
แม่ขอฝ่าฟันให้สิ้นสูญไป

5) เมื่อลูกสิ้นใจขอได้ทรงโปรด ให้ลูกไร้โทษวิญญาณผ่องใส
แต่ลูกบัดนี้อยู่ที่แห่งใด ขอยกจิตใจสรรเสริญพระคุณ
ขอยกจิตใจสรรเสริญพระคุณ