โอ้พระชนนี  		อ.ประจงกิจ

====================

โอ้พระชนนี ของพระเจ้า
ชาวเราหลบมาพึ่งท่าน
โปรดอย่าเมินเฉย ต่อคำวิงวอน
ในยามทุกข์ร้อนของเรา
แต่โปรดช่วยเราให้พ้นภัย ทั้งสิ้นเสมอเถิด
ท่านศรีพรหมจารี ผู้ทรงบุญ