โอ้มารีย์ (ลูกอยากจะเป็นดั่งมาลี)

======================

1) ลูกอยากจะเป็นดั่งมาลี บนแท่นสดศรีบูชา
เพราะที่พระทัยสุดเมตตา ลูกคงนิทราเปรมปรีดิ์

(รับ) โอ้มารียอดบุปผาพันธุ์ พระบุตรเลอสรรทรงศรี
โปรดสร้างสรรฉันผู้ปรานี เป็นมาลีศรีเมืองแมน

2) ลูกอยากจะเป็นดังกำยาน บนแท่นสราญบูชา
เพราะในวิมานอนันตา จะได้เหินหาชนนี

3) พระแม่เจ้าจอมวิมานชัย โปรดฟังดวงใจไหว้วอน
โอ้มารดาผู้งามบวร ลูกใคร่ม้วยมรณ์เป็นพลี