โอ้มารีย์

O Maria! o Me're che'rie
=========================
(รับ) โอ้มารี โอ้มารดาผู้ปรานี แม่คือศรีพระสมัยขอแม่โปรดดลจิตใจ
ให้เราชาวไทยทั้งผอง พี่น้องสมัครสมาน พร้อมกันวันทนาการมารดา
ให้เราชาวไทยทั้งผอง พี่น้องสมัครสมาน พร้อมกันวันทนาการมารดา
พร้อมกันวันทนาการมารดา

1) ลูกอยู่แทบเท้าน้อมเกล้ากราบแม่ ผู้ทรงบุญแท้เลิศล้ำนารี
ด้วยพระกุศลของชนนี จึงชาวโลกีย์ได้มีบุญญา

2) ขอเราชาวไทยกลับใจพึ่งแม่ รับธรรมเที่ยงแท้ของพระบุตรา
ขอแม่ยินดีปรานีทั่วหน้า โปรดปกเกศาเหล่าข้าชาวไทย

3) เหล่าลูกท้งหลายน้อมกายวิงวอน ขอพระมารดรเมตตาอาลัย
แม่อย่าห่างเหินขอเชิญอยู่ใกล้ ให้ลูกอาศัยพระทัยการุญ

4) โปรดดับโทษาพระบิดาเจ้า ที่ลูกโฉดเฉาใจเนรคุณ
เมื่อลูกหลงใหลหัวใจหมกมุ่น ขอแม่เจือจุนให้สู่นิรันดร์