โอ้แม่			พ.อานามวัฒน์

=======================

1) โอ้แม่ โอ้แม่มารี โอ้ชน(ะ)นีผู้มีเมตตา
โอ้แม่คือมารดา แห่งพระบุตราข้าพึ่งพระคุณ

2) โอ้แม่ แม่แห่งชาวชน แม่แห่งสกลปวงชนพึ่งบุญ
อ้อมแขนคอยค้ำจุน แม่ผู้เกื้อกุลการุณลูกยา

3) เป็นดั่งสะพานข้ามไป มุ่งสู่ราชัยบ้านพระบิดา
โอ้แม่นำมรรคา พิทักษ์วิญญาณ์ข้าพ้นโพยภัย

4) โอ้แม่ โอ้แม่มารี องค์ราชินีของปวงข้าไทย
ข้าขอบังคมไหว้ มอบความไว้ใจในองค์แม่เอย