น้อมเกล้าวันทา   		เกรโกเรียน

========================

(รับ) น้อมเกล้าวันทา พระมารดาพระทัยดี
พระชนนีแม่ปรานีโปรดอภัย
แม่ชวนวางใจ แม่แจกจ่ายอานิสงส์
แม่น่าพิศวง แม่ทรงเกษมเปรมปรีดิ์ โอ มารีอา

1. วันทาแม่มารีย์ เป็นศรีแห่งมนุษย์ชาติ ควรอภิวาทยิ่งปวงพรหมจารี
แม่ประทับนั่งบัลลังก์สูงสุดสดศรี ทั่วเทพธานีบ่มีผู้ใดเทียบทัน
โอ มารีอา

2. วันทาแม่มารีย์ พรหมจารีเลิศวิไล ด้วยความเป็นใหญ่คุ้มครองอากาศดินฟ้า
ได้เสด็จสู่อุทรแห่งพระมารดา คือพระบุตรานั่งขวาแห่งพระบิดา
โอ มารีอา

3. โอ้พระแม่มารีย์ เป็นที่บรรเทาทุกข์ร้อน โอ้พระมารดรเป็นที่ภิรมย์ยินดี
ลูกลาโลกแล้ว คลาดแคล้วเนรเทศนี้ ขอโปรดปรานีรวมลูกกับเทพเทวา
โอมารีอา