นามแสนซาบซึ้ง

===========================

นามแสนซาบซึ้งตรึงใจ นามอื่นใดจะเปรียบปาน
พอเรียกขานก็บันดาล ให้สุดหวานทรวงวิญญาณ
พร้อมด้วยทวยไทเทวา ขับประสานเสียงว่า
วันทามารีอา วันทามารี...อา