นักบุญและเทวา

=============================

1. นักบุญและเทวา ชวนกันมาขับดนตรี
สรรเสริญแม่มารีย์ ราชินีแห่งวิญญาณ์

(รับ) อาเว อาเว อาเว มารีอา อาเว อาเว อาเว มารีอา

2. โอ้พรหมจารี แม่ผู้มีใจอ่อนหวาน
ลูกรื่นชื่นวิญญาณ ขับเพลงกรานกราบบาทา

3. เมื่อครั้งโบราณกาล พรหมถือสารขานดนตรี
สรรเสริญแม่มารีย์ สดุดีวันทนา

4. วันนี้เป็นยามเย็น ลูกทำเช่นพรหมถือสาร
แซ่ซ้องร้องขับขาน สาธุการพระมารดา

5. ลูกอยู่ ณ แทบบาท อภิวาทระลึกคุณ
โปรดเอื้อเกื้อการุญ ให้ลูกอุ่นด้วยเมตตา

6. แม่คือมหาลาภ เหล่าคนบาปได้อาศัย
มีสุขพ้นทุกข์ภัย ด้วยพระทัยแม่เมตตา

7. สวรรค์คือถิ่นแท้ ขอพระแม่ช่วยพาไป
เมื่อลูกยังอยู่ไกล ขอแม่ได้กรุณา

8. ช่วยลูกป้องกันตัว ด้วยลูกกลัวศัตรูมาร
ทางเดินเกิดกันดาร ขอประทานช่วยนำพา

9. มีแม่ใจลูกกล้า ทุกเวลาไม่กลัวภัย
จะอยู่ ณ หมู่ใด ย่อมมีชัยทุกเวลา

10. ใหญ่เล็กเด็กกำพร้า ขอมารดาช่วยปกครอง
คนจนจิตมัวหมอง โปรดประคองช่วยชีวา

11. ท่อธารแห่งความหวัง เป็นกำลังคนอ่อนแอ
ผู้ใดพึ่งพระแม่ ฤามีแพ้แก่มายา

12. ขอแม่กรุณา เมื่อชีวาลูกม้วยมรณ์
ขอแม่โปรดอวยพร แล้วกางกรรับวิญญาณ์