มารีย์...โอ้แม่มารีย์		พ.อานามวัฒน์

=========================

1) มารี โอ้แม่มารีอา มารดานิรมลทิน แซ่ซ้องเป็นอาจินต์
สมถวิลสิ้นดวงฤทัย มารีผู้ทรงศรี พรหมจารีผู้อ่อนละไม
ปกป้องผองชาวไทย จากโพยภัยให้สมพร

(รับ) โอ้แม่มารีอา มารดานิรมลทิน แซ่ซ้องทั่วแผ่นดิน
ไม่สุดสิ้นถิ่นหล้าฟ้าไกล

2) มารีโอ้ราชินี นี้เอย สุดเอ่ยเฉลยคำชม เพ็ญพักตร์รักรื่นรมย์
แม่งามสมชื่นชมฤทัย