มารดาฟาติมา			พ.อานามวัฒน์

=============================

1. โอ้องค์มารดาแห่งฟาติมา ปรากฏกายาประชาทราบใจของแม่
สามเด็กน้อยเฝ้าคอยซาบซึ้งดวงแด ใจของแม่แท้เศร้าทรวง

2. โอ้องค์มารดาแม่ผู้ทรงศรี ได้มอบวจีช่วยชี้ด้วยใจแสนห่วง
ภาวนาเพื่อใจของลูกทั้งปวง ทิ้งเล่ห์ลวงตักตวงความดีเรื่อยไป

3. พร้อมใจกันน้อมลงวิงวอน ขอประทานพรนิกรทั่วทั้งถิ่นไทย
ดลใจให้เรานั้นมั่นใจ จะติดตามไปด้วยใจซื่อตรง

4. ยอดสตรีแม่ศรีแห่งฟาติมา พร้อมกับแม่ยาข้าฯ นี้มีใจรักองค์
ในเมืองแมนแผ่นดินแผ่นฟ้าชื่นชม ร่วมสุขสมกับแม่นี้เอย