มหามารีย์ (องค์อุปถัมภ์)		ว.แก้วมังกร

===========================

โอ้พระนางมหามารีย์ พวกลูกยินดีสรรเสริญพระนาม
ชีวิตแม่มอบทุกอย่าง เพื่อพระนามของพระบิดา
ลูกขอถวายพระพร ได้โปรดวิงวอนเพื่อลูกทั้งหลาย
อย่าให้วิญญาณวอดวาย ด้วยดวงใจลูกขอกราบกราน

(*) พระแม่คือองค์ความหวัง พวกลูกยังมีใจรักมั่น
โปรดพาลูกเดินในทาง ที่มุ่งยังแดนถิ่นวิมาน

วันทามหามารีย์ เต็มเปี่ยมยินดีด้วยหรรษทาน
โอรสทรงบุญของท่าน อัศจรรย์เหลือพรรณา
มารีย์มารดาพระเจ้า ได้โปรดคอยเฝ้าคุ้มครองป้องกัน
ให้ลูกรักพระแม่นิรันดร์ สบสุขสันต์ทุกวันทุกคืน

(ซ้ำ * จนจบ)