แม่มารีย์มารดาชาวเรา  		พ.สุวิชากร

=============================
1. แม่มารีย์ผู้มีเมตตา ลูกทั่วหน้าพึ่งพาพระคุณ
แม่มารีย์เมตตาการุญ ช่วยเกื้อกูลลูกอ่อนแอ
2. แม่พร่ำสอนให้ลูกศรัทธา ภาวนาด้วยความร้อนรน
สวดอ้อนวอนพ้นมารผจญ จะเกิดผลเพราะพระเมตตา

(รับ) แม่มารีย์ มารดาพระเจ้า
พระเยซูมอบให้เป็นแม่เราชาวคริสตชน
แม่มารีย์ มารดาชาวเรา
ลูกทั่วหน้าวันทาน้อมเกล้าขอพึ่งพระคุณ

3. แม่มารีย์แม่ผู้มีบุญ ช่วยค้ำจุนการุญลูกเทอญ
ลูกตั้งใจที่จะดำเนิน เดินตามทางตามน้ำพระทัย