แม่มารีย์ (2)   			อ.ไชยเดช

=============================
1. แม่มารีย์เปรียบดังเป็นเช่นดอกไม้ ซึ่งสดใสไร้ราคีมีกลิ่นหอม
บริสุทธิ์ดูเพลินตาน่าดมดอม ดุจแม่พร้อมด้วยคุณธรรมนำความดี
2. เหล่าลูกมาร่วมบรรเลงเพลงถวาย ก้องกำจายเปล่งสำเนียงเสียงขับขาน
เพื่อสรรเสริญแม่มารีย์นี้ชั่วกาล มอบดวงมานลูกแด่แม่มารีย์
3. พร้อมดอกไม้แทนดวงใจให้พระแม่ ด้วยรักแท้แน่จากใจใช่กลอกกลิ้ง
แม่รักลูกลูกรักแม่แน่แท้จริง จะขอทิ้งบาปชั่วแน่เพื่อแม่เอย