แม่จ๋า

==============================

1. แม่จ๋าลูกมาขอพึ่งบุญ เมตตาการุญเจือจุนลูกน้อยของแม่
ได้โปรดสงสารทุกวันลูกเฝ้าเหลียวแล
ได้แต่มองหาน้ำตาลูกรินหลั่งนอง

2. แม่จ๋าลูกมาขอวิงวอน กราบกรานอ้อนวอนขอพรแม่พระคุ้มครอง
เมื่อลูกอับจนขอแม่ดลจิตคิดตรอง
ได้โปรดเหลียวมองคราลูกต้องเศร้าอุรา

3. โอ้แม่มารีย์ แม่มีพระคุณต่อลูกมากหลาย
ใครและใครที่ได้เข้ามาพึ่งพา
ต่างได้รับความเมตตาปรานีไม่มีแหนงหน่าย

4. แม่จ๋าลูกมาขอแม่ช่วย ได้โปรดอำนวยอวยพรลูกนี้อย่าคลาย
โลกนี้สับสนเหลือทนระคนวุ่นวาย
เมื่อลูกจะตายขอให้แม่ช่วยด้วยเทอญ