ลูกขอวันทา

Maria, mater gratiae'
=====================
1) ลูกขอวันทา มารดาทรงธรรม ประเสริฐเลิศล้ำ ผู้นำวิญญาณ
ลูกขอมอบกาย ถวายชีวา ขอพระมารดาโปรดเอื้อเจือจุน

2) ความสุขกายใจหรือภัยบีฑา ขอยกบูชาพึ่งพระการุญ
ลูกหวังในแม่คงแผ่พระคุณ ให้ลูกมีบุญเป็นบุตรมารดา

3) แม่จงยินดีปรานีประทาน ให้แก่วิญญาณซึ่งความโสภา
เพื่อสบพระทัยอยู่ในเมตตา ขอพระมารดาตลอดชีวี

4) โอ้พรหมจารีสมที่เทิดเทิน ลูกขอสรรเสริญด้วยใจเปรมปรีดิ์
ขอเผยพระคุณที่อุ่นเกศี ขอแม่มารีย์ให้กึกก้องไกล

5) แม้ผีปีศาจบังอาจราวี ขอแม่ต่อตีให้สิ้นสูญไป
ถ้าลูกพลาดพลั้งกำลังหลงใหล ขอแม่จงได้ควบคุมปกครอง

6) ขอแม่อย่าห่างทิ้งขว้างละเลย แม่อย่าทำเฉยให้ลูกมัวหมอง
เพื่อวันสุดท้ายความตายมาปอง ขอโปรดประคองให้สู่นิรันดร์