ข้าเจ้าชื่นชม   		ทำนอง: SG.

(Maynificat) เรียงเรียง: ป.ทรวง/ย.ย.สามเสน
==============================
1) ข้าเจ้าชื่นชมบังคมพระคุณ พระผู้การุญแก่ข้าเข็ญใจ
จึงขอแซ่ซ้องฉลองพระทัย สิ้นสุดกายใจเป็นสุขสำราญ
ข้าเจ้าผู้น้อยท่านคอยเชิดชู ด้วยความเอ็นดูสุดจะประมาณ
แต่นี้ดินฟ้าจะสาธุการ ตลอดวงศ์วานว่าข้ามีบุญ

2) พระองค์ทรงธรรมเลิศล้ำเดชา แลทรงเมตตามหาการุญ
ตั้งแต่ก่อนกาลประทานพระคุณ ให้รุ่งจำรูญสืบต่อกันมา
พระนามเกรียงไกรพระทัยปรานี แก่ผู้ภักดีมากมีศรัทธา
ท่านกางพระกรารานรอนปัจจา ย่อยยับอัปราระย่อท้อใจ

3) ผู้ใดทนงว่าทรงเดชา ก็เสื่อมศักดาดับสิ้นสูญไป
ผู้ใดถ่อยถ่อยต่ำต้อยจิตใจ ก็ผ่องอำไพสุขใจเปรมปรีดิ์
ท่านทรงเอ็นดูโปรดผู้ยากจน ให้กอบกุศลผู้คนปรานี
ส่วนผู้ผยองเงินทองมากมี หมดสิ้นฤทธีมือเปล่ากลับไป

4) ไม่ทรงละเลยที่เคยทำดี จึงต่อไมตรีปรานีข้าไท
คืออิสราแอลทั่วแดนวิไล เจริญอยู่ในพระทัยเมตตา
พระองค์ทรงมั่นประกันชาวชน มิให้อับจนตามพระสัญญา
พระทัยแสนดีปรานีวิญญาณ์ คนทั่วโลกานมัสการ