เดือนนี้เป็นเดือนมงคล

C'est le nom de Marie
=================================
(รับ) เดือน(วัน)นี้เป็นเดือน(วัน)มงคล คริสตชนเกษมศรี
ถวายพรแม่มารี ราชินีจอมเทวัญ

1. ต่างคิดประดิษฐ์มาลา ตบแต่งพลับพลาเฉิดฉัน
เปล่งสำเนียงพร้อมเพรียงกัน เพื่อซ้องสรรเสริญยินดี

2. ดอกไม้เรียงรายสลับ นำมาประดับหลากสี
บุปผางามน่าเปรมปรีดิ์ องค์เทวียิ่งงามกว่า

3. ดาราเวลาใกล้รุ่ง แสงพุ่งสว่างแจ่มจ้า
ดาววิไลไร้สง่า เมื่อเทียบหน้าพระแม่เจ้า

4. ชมสวนชาวล้วนซ่อนกลิ่น ปราศจากมลทินปนเคล้า
กลิ่นดอกไม้ยังซ่อนเรา พระแม่เจ้าไม่ซ่อนเลย

5. เมื่อถึงคราลาโลกแน่ ขอพระแม่อย่าเมินเฉย
เรียกลูกเตือนเหมือนเช่นเคย รับเลยไปสู่สวรรค์