คริสตชนจงยินดี (ปีแม่พระ)		อ.ประจงกิจ

================================

1. คริสตชนทั้งหลายจงยินดี ร่วมเปรมปรีดิ์แซ่ซ้องให้เกริกไกร
ถวายพรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ ถวายชัยพระมารดา

(รับ) วัน (เดือน/ปี) นี้ พวกลูกทั้งหลาย
ต่างร่วมถวาย เทิดพระเกียรติองค์ มารดามารีอา
ฉลองแซ่ซ้องก้องฟ้าพร้อมเทพเทวา
จะรักศรัทธาพึ่งพาพระมารดา

2. มวลบุปผาที่นำมาประดับ เรียงสลับที่ประทับของแม่
ดั่งจิตใจพวกลูกถวายแด่ องค์พระแม่มารีอา

3. สายพิรุณโปรยปรายกระเซ็นสาด พฤกษชาติสดชื่นดั่งเกิดใหม่
เตือนถึงพระมารดาตั้งพระทัย ให้พวกลูกได้กลับใจ

4. ท้องฟ้างามสายน้ำช่างเย็นชื่น เย็นระรื่นสดชื่นทั่วถิ่นไทย
เตือนให้ลูกเข้าใจถึงพระทัย งามวิไลของพระแม่