ชาวเราจงยินดี

O vous qui sur terre
===============================
1. ชาวเราจงยินดี ด้วยวันนี้เราฉลอง
บรรเลงเพลงขับร้อง ให้กึกก้องพสุธา

(รับ) เลาดาเตเลาดา เตเลาดา เตมารีอัม
เลาดาเตเลาดา เตเลาดา เตมารีอัม

2. ฉลองแม่มารีย์ ต้องยินดีให้ทั่วหน้า
ด้วยแม่เป็นมารดา เหล่าวิญญาณ์ทั่วธาตรี

3. แม่ได้สำแดงองค์ ด้วยแสงส่งรัศมี
โปรดให้กุมารี ได้ยินดีกราบบาทา

4. พระแม่อยู่เชิงเขา ทรงบังเงาในภูผา
ทรงเครื่องประเทืองตา งามสีฟ้าไร้ราคิน

5. ที่นั่นจึงล้ำเลิศ สุดประเสริฐในแดนดิน
ใครใครใจถวิล เมื่อได้ยินอยากไปชม

6. บรรดาลำธารไหล น้ำเย็นใสให้นิยม
เริงรื่นชื่นอารมณ์ ผู้ใดชมสำราญใจ

7. ทั่วเทศเขตเขานั้น สารพันจะวิไล
เป็นที่มีพระชัย สบพระทัยพระมารดร