บทสดุดีของแม่พระ (4)

(Magnificat)
====================================
1. วิญญาณข้าฯถวายสดุดี เทิดศักดิ์ศรีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
จิตใจข้าฯเปรมปรีดิ์นี่กระไร ซาบซึ้งในพระผู้กู้โลกา
2. เหตุทรงสรรมูลิกาซึ่งข้าฯน้อย แม้ต่ำต้อยไร้อำนาจวาสนา
แต่นี้ไปปวงชนจักนำพา ให้สมญาข้าฯนี้ผู้มีบุญ
3. ด้วยว่าองค์ทรงฤทธิ์อดิศร นามกรศักดิ์สิทธิ์ทรงเกื้อหนุน
เกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ในพระคุณ พระการุญแผ่ทั่วชั่วกาลนาน
4. ขอพระโปรดยกหัตถ์ประสาทพร แก่นิกรยำเกรงพระบรรหาร
สำแดงฤทธิ์พิชิตอหังการ ให้แตกซ่านไปด้วยพระเดชา
5. ทรราชอธรรมอัปยศ ให้ต้องปลดยศศักดิ์อัครฐาน์
โปรดเชิดชูผู้เข็ญใจให้ขึ้นมา ได้หรรษาเกษมสุขทุกคนไป
6. คนอดอยากโปรดให้ได้อิ่มหนำ พระช่วยบำเหน็จทรัพย์อสงไขย
คนเศรษฐีใจดำบำราศไร้ ต้องกลับไปมือเปล่าเฝ้าอาดูร
7. พระทรงเอื้อเกื้อกูลอิสราเอล ให้ร่มเย็นรับใช้ไม่เสื่อมสูญ
ใฝ่พระทัยรำลึกพระการุญ แก่ตระกูลอับราฮัมอันอำไพ
8. ดังพระองค์ทรงมีพระวาจา ตรัสสัญญากับบรรพชนไว้
ทรงซื่อสัตย์ถือมั่นนิรันดร์ไป ชนอวยชัยทั่วหล้าสดุดี
9. สิริพึงมีแด่พระบิดา พระบุตราและพระจิตผู้เรืองศรี
เหมือนดังในแรกเริ่มแต่เดิมที ทั้งบัดนี้และตลอดกาล (อาแมน)

(ทำนอง ลูกขอวันทา)