บรรเลงเป็นเพลง

===========================

(รับ) บรรเลงเป็นเพลงดนตรี สรรเสริญมารีย์ให้ก้องกังวาน
ชาวเรา น้อมเกล้ากราบกราน ถวายวิญญาณต่างพวงมาลา

1. สรรเสริญมารดามหามารีย์ ผู้เป็นชนนีของปวงวิญญาณ์
2. สรรเสริญพระแม่บุญแท้มากมาย ที่เกิดพระกายเพื่อไถ่โลกา
3. ลูกขอถวายมอบกายวิญญาณ ทุกข์สุขสำราญแด่พระมารดา
4. ลูกขอฉลองแซ่ซ้องพระคุณ ขอแม่ค้ำจุนเมื่อมรณา
5. โปรดฟังคำวอนอวยพรชาวเรา ที่มากราบเท้าสรรเสริญบุญญา
6. แม่ผู้ทรงชัยพระทัยการุญ โปรดประทานคุณจงทุกเวลา
7. ขอพระกุศลนำหนทางไป แซ่ซ้องอวยชัยอยู่ในเมืองฟ้า