บังคมพรหมจารี

Ave Maris stella
====================
1. บังคมพรหมจารี ทรงศรีสุนทรอ่อนหวาน
ชูชัยใจรื่นชื่นบาน สำราญทั่วแดนแผ่นดิน
ชูชัยใจรื่นชื่นบาน สำราญทั่วแดนแผ่นดิน

2. โลกนี้มีแม่แผ่ผล ฝูงชนรอดตัวทั่วถิ่น
ทรงเดชเมตตาอาจิณ เป็นปิ่นเทวาธาตรี
ทรงเดชเมตตาอาจิณ เป็นปิ่นเทวาธาตรี

3. ลูกขอกราบกรานมารดร ขอพรปกเกล้าเกศี
โปรดรับบุปผามาลี ดนตรีบรรเลงเพลงการ
โปรดรับบุปผามาลี ดนตรีบรรเลงเพลงการ

4. ขอช่วยอวยชัยให้สม ชอบชมแห่งทิพย์สถาน
สุขปลอดรอดตนพ้นพาล วิญญาณเลิศล้ำอำไพ
สุขปลอดรอดตนพ้นพาล วิญญาณเลิศล้ำอำไพ

5. พระคุณแม่เลิศสุรีย์ โสภีรุ่งแรงแสงใส
โปรดส่องทั่วเขตเทศไทย แจ้งใจจบสิ้นวิญญาณ
โปรดส่องทั่วเขตเทศไทย แจ้งใจจบสิ้นวิญญาณ

6. เพื่อเหล่าชาวชนทั้งผอง แซ่ซ้องส่งเสียงประสาน
จิตพร้อมน้อมเกล้ากราบกราน จนสู่สถานเมืองแมน
จิตพร้อมน้อมเกล้ากราบกราน จนสู่สถานเมืองแมน