พระเยซูผู้ไถ่บาป

==============================
1. ข้าแต่องค์ทรงชัยพระทัยดี ขออัญชุลีกราบเบื้องบาทา
โปรดเถิดเชิญรับฟังคำวิงวอน ทรงพระเมตตาก่อนลงอาญา

2. เชิญแผ่ปรานีช่วยเอื้ออวยชัย ให้ศาสนจักรใหญ่ไพบูลย์
ให้ความสามัคคีมีใจเดียว เพิ่มความเชื่อกลมเกลียวทวีคูณ

(รับ) ทรงสู้แบกกางเขนแสนทุกข์ทน ทรงสิ้นพระชนม์อย่างทรมาน
เพื่อจะได้ล้างรอยหมองมลทิน เราจึงรอดถิ่นนรกานต์
ทรงสร้างความดีล้ำเหลือประมาณ
เพื่อทรงประทานแด่ผู้ภักดี
โปรดคุ้มจิตใจเราพ้นเมามัว ให้เว้นความชั่วตอบแทนความดี

3. ทรงอยู่ท่ามกลางเราใต้เพศปัง พระองค์ชั่วกาลหลั่งธารเมตตา
โปรดนำเราก้าวเดินในความดี จวบจนชีวีเรามรณา