ปังแห่งทวยเทพเทวา  		เนื้อร้อง บร.หลุยส์

(Panis Angelicus)
==============================
1. ปังแห่งปวงเทพเทวา ลงมาจากแดนวิมาน
ให้เลิกรูปอุปมาน กลายเป็นอาหารบุคคล
โอ้มหัศจรรย์ใหญ่ คนเลวคนไพร่คนจน
รับพระเจ้าของตน ในศีลบวร

2. โอ้พระตรีเอกานุภาพ ชาวเราก้มกราบวิงวอน
โปรดช่วยอำนวยพระพร แด่ผู้ยกกรวันทา
ขอโปรดนำสู่ลู่ทาง ลุแสงสว่างนิภา
ซึ่งพระตรีเอกา สำแดงพระองค์ อาแมน.