โอ้ศีลมหาสนิท

========================

1. ลูกประนมเกศก้มกราบกราน ไหว้พระคริสตเยซู
ทรงเมตตาประทับเชิดชู อยู่ในเพศปังบูชา

(รับ) โอ้ศีลมหาสนิท โปรดเป็นชีวิตแห่งลูกเทอญ
ลูกกราบทูลเชิญ โปรดทรงจำเริญในจิตเรา

2. ลูกมั่นคงในพระสัจจา “ใครรับกายาของเรา
จะไม่ม้วยรอดพ้นบรรเทา” โปรดทรงช่วยเราเชื่อมั่น

3. ลูกกราบวอนพรพระเมตตา โปรดกรุณาค้ำจุน
ให้ลูกไว้ใจในพระคุณ จวบจนสิ้นบุญชีพวาย

4. ลูกไม่รู้จักรักพระองค์ ขาดความซื่อตรงภักดี
โปรดบำรุงความรักทวี ให้ลูกมีใจรักมั่น