โอ้พระองค์พระเยซู

(Jesus doux et humble de coeur)
==========================

(รับ) โอ้พระองค์ พระเยซู พระผู้ละมุนละไม

1. โปรดดลดวงใจ ให้ลูกสุภาพ รื่นราบดังดวงพระทัย
โปรดดลดวงใจ ให้ลูกสุภาพ รื่นราบดังดวงพระทัย
2. โปรดตั้งดวงใจ ให้ลูกใกล้ชิด สนิทกับดวงพระทัย
โปรดตั้งดวงใจ ให้ลูกใกล้ชิด สนิทกับดวงพระทัย
3. โปรดยึดดวงใจ ให้ลูกเป็นสิทธิ์ อยู่ชิดกับดวงพระทัย
โปรดยึดดวงใจ ให้ลูกเป็นสิทธิ์ อยู่ชิดกับดวงพระทัย
4. โปรดเผาดวงใจ ให้ลูกร้อนแรง ด้วยเพลิงแห่งดวงพระทัย
โปรดเผาดวงใจ ให้ลูกร้อนแรง ด้วยเพลิงแห่งดวงพระทัย