โอ้พระเยซูพระผู้ใจดี

(Vive Jesus, vive sa Croix)
==============================

1. โอ้พระเยซูพระผู้ใจดี เพราะรักลูกนี้ต้องพลีชีวิต
โปรดอวยพระพรบวรศักดิ์สิทธิ์ ให้ลูกสนิทในฤทธิ์ไมตรี

(รับ) เหล่าลูกบรรเลงด้วยเพลงกึกก้อง ชโยโห่ร้องแซ่ซ้องถวาย
ให้พระเยซูผู้รับความตาย ไถ่เราทั้งหลายบนไม้กางเขน

2. โอ้พระเยซูพระผู้การุญ แผ่ผลการบุญเจือจุนลูกนี้
ประทานโลหิตศักดิ์สิทธิ์ฤทธี ชะล้างราคีโลกีย์มลทิน
3. โอ้พระเยซูพระผู้ทรงชัย ลูกมั่นไว้ใจพ้นภัยอาจิณ
ลูกคงเริมรมย์สุขสมถวิล เมื่อจากแดนดินสู่ถิ่นสำราญ
4. โอ้พระเยซูพระผู้ทรงธรรม์ ยามเมื่อโลกันต์บรรลัยแหลกลาญ
คนบาปวิตกสะทกสะท้าน คราตุลาการตรวจสารคดี
5. โอ้พระเยซูพระผู้เที่ยงตรง คนบาปกราบลงงงงันขวัญหนี
ต้องถูกขับไล่ไปอเวจี ครวญคร่ำโศกีชั่วนิรันดร
6. โอ้พระเยซูพระผู้เป็นใหญ่ นำกางเขนไปนำหน้าโคจร
แม้มีศัตรูลูกสู้ต่อกร จะขอม้วยมรณ์ด้วยไม้กางเขน