โอ้ชุมพาเอ๋ย

============================

โอ้ชุมพาน้อยข้าฯ มาคอยขอพระพร
ข้าฯ ขอวิงวอนอย่าจรเมื่อข้าฯ พึ่งพา
โอ้ชุมพาเอ๋ยไหนเลยเมินเฉยวาจา
ขอทรงกลับมาเป็นที่พึ่งพาข้าไท
ขอจงอย่าจงอย่าได้ละทิ้ง
มาเป็นมิ่งมิตรสนิทในใจข้าน้อย
ขอจงได้จงได้เป็นยอดชีวา
ในความชั่วช้าเมตตาข้าฯ นี้ด้วยเทอญ
โอ้พระชุมพาเมตตาข้าฯ นี้ด้วยเทอญ