เยซูวิไล

==============================

1. โอ้พระเยซูเจ้าแสนวิไล ฉันใดจะรักพระองค์ยืนนาน
จะแทนพระคุณสุนทรกระไร พระทัยใหญ่สุดที่จะรำพัน

(รับ) ลูกขอนอบน้อมถวายชุลี ขอรักพระองค์ทวีทุกวาร
ขอรักพระองค์ทวีทุกวาร

2. หากลูกมีใจเหมือนแม่มารีย์ เพื่อที่จะใช้รักเจ้าชีวัน
วิญญาณลูกคงร้อนรุ่งแรงเริง เพราะเพลิงความรักพระกายวิญญาณ

3. เชิญเถิดชาวเราเร่งมาสรรเสริญ เชิญเทอญเทวามาซ้องประสาน
นี่คือพระเจ้าใช่อื่นใช่ไกล ทรงสร้างเราเพื่อสวรรค์วิมาน