เยซูหวานล้ำ

=============================

1. เยซูหวานล้ำจูงน้ำจิตจง ใจรักพระองค์สุขสันต์หรรษา
หวานซึ้งตรึงล้ำกว่ารักนานา เฝ้าแทบบาทากราบพระทรงธรรม์

2. เพลงใดไหนเทียบเปรียบเพลงสรรเสริญ ฟังใดไม่เพลินอิ่มเอมเกษมสันต์
ถวิลใดชื่นระรื่นใจครัน เยซูจอมสวรรค์นึกพลันรื่นรมย์

3. เยซูทุกผู้ตรอมทุกข์วางใจ วอนขอสิ่งใดจักได้สุขสม
โชคล้ำนำสู่ผู้ใฝ่ใจชม ผู้พบได้สมสุขสันต์ปานใด

4. โอ้พระเยซูสุดคำรำพัน สุดอักษรสรรสุดแจ้งแถลงไข
ผู้พบพระเยซูจึงซึ้งใจ ว่าสุขฉันใดได้รักพระองค์

พระเยซูเจ้าให้เราสุขสันต์
โปรดเป็นรางวัลในสวรรค์ชั้นฟ้า
โปรดให้เราร่วมสิริโรจนา
ชั่วกาลอัตราตราบนิรันดร์เทอญ