เยซู นามนี้ ไพเราะนัก

(Jesu dulcis memoria)
===============================

1. เยซูนามนี้เหมาะไพเราะนัก จับจิตรักจูงใจให้หรรษา
น้ำผึ้งถึงหวานฉ่ำธรรมดา ไม่หวานกว่ารักองค์พระทรงธรรม์

2. เสียงดนตรีปี่ซอลออหู ถ้าฟังดูระคายไม่คมสัน
อันหวานอื่นหมื่นแสนไม่แม้นกัน นึกนามจอมสวรรค์พลันชื่นใจ

3. โอ้พระร่มโพธิ์ทองของคนบาป สารภาพขอโทษพระโปรดให้
กรุณาผู้ภักดีทุกทีไป พบพระทัยล้ำเลิศจึงสำราญ

4. ฤทธิ์ลิ้นฤาปากกาที่สามารถ จะวอนวาดอย่างไรไม่แจ้งสาร
ผู้รักจึงซึ้งจะรู้ประมาณการ ว่ารสรักพระหวานสักปานใด

5. พระเจ้าข้าโปรดเถิดให้เกิดสุข พบองค์ทุกเวลาอย่าคลาดได้
เป็นบำเหน็จอนันต์นิรันดร์ไป ดังกราบไหว้วอนว่ามานี้เทอญ