หทัยพระองค์ (2)

=============================

1. สายธารไหลรินไม่สิ้น หลั่งลงดินจากถิ่นฟ้าไกล
ดั่งพรของดวงหทัย หลั่งรินไหลล้นใจชาวชน

2. แสนตรมระทมขมขื่น ใจกล้ำกลืนจำสุดฝืนทน
มลทินร้อยพันหมื่นคน บาปมากล้นพ้นพรรณนา

(รับ) หนามตำทิ่มซ้ำดวงแด ดุจรอยแผลเจ็บช้ำวิญญาณ์
ทิ่มแทงแสนทรมาน์ พระบุตราน้ำตาไหลริน

3. จุดไฟในดวงใจข้า ด้วยฤทธาพาสิ้นมลทิน
ดั่งไฟร้อนรุ่มอาจิณ ไม่สุดสิ้นฤทัยพระองค์