ชูใจถวายศีล

==============================

1) ชูใจไหว้วอนกรพนม กราบบังคมชื่นชมบูชา
ด้วยพระองค์ทรงกรุณา มอบมังสาและโลหิตพลี
เพื่อหล่อเลี้ยงบำรุงชีวัน เพิ่มกำลังแก่ผู้ภักดี
แสนรักเรายอมสิ้นพระชนม์ บนกางเขนเพื่อไถ่ราคี
ไม่เสื่อมคลายปรายโปรยปรานี ชั่วกาลพลีเป็นปังบูชา

2) ก้มเกล้าเราขอบคุณจริงใจ ด้วยทรงชัยทรงพระเมตตา
ให้พระสงฆ์เชิญองค์ลงมา จากฟากฟ้าเข้าสู่เพศปัง
คอยพยุงจูงเราเมื่อจร ข้ามสาครไม่อ่อนกำลัง
คลื่นลมมาอย่าให้เอียงเอน ชูกางเขนให้เราเข้าฝั่ง
โปรดเกื้อกูลค้ำจุนกำลัง ความรักความหวังสู่จิตเรา

3) ถึงแม้ไม่พบพานพระองค์ ด้วยทรงกำบังพระกายา
เราเชื่อมั่นทุกวันเวลา พระสัญญาคงอยู่นิรันดร์
โปรดหลั่งพระพรจากเพศปัง ให้ความหวังเราอยู่ยืนนาน
เมตตาเราคราวใกล้ม้วยมรณ์ โปรดกางพระกรรับวิญญาณ
ทรงนำเราเข้าสู่วิมาน นิรันดร์กาลสรรเสริญทรงชัย