อยู่เพื่อพระคริสต์ (น้องพี่ทั้งหลาย)      	เนื้อร้อง/ทำนอง : วิจิตรา ตรีพูนผล

เรียบเรียงเสียงประสาน : วินิดา ตรีพูนผล
======================================

1. น้องพี่ทั้งหลายเราร่วมพระกายเดียวกัน
และในกายนั้นเรากอปร์เป็นส่วนต่างกัน
เมื่อไรสุขสมทุกข์คนชื่นชมร่วมกัน
เมื่อไรมีทุกข์โศกศัลย์ส่วนต่าง ๆ นั้นพากันจาบัลย์

2. กว้างใหญ่ไพศาลคือลานข้าวเหลืองอร่าม
ฝักรวงช่างงามเมื่อยามต้องแสงอุทัย
คือผู้คนพร้อมรับความรักของพระเจ้า
ให้เราเร่งรีบทำงานอีกไม่ช้านานพระองค์จะมา

(รับ) อยู่เพื่อพระคริสต์ มอบชีวิตให้
จิตใจและกายถวายแด่องค์ทรงธรรม
ให้พระทรงนำร่วมแรงร่วมวิญญาณกัน
สู้ศัตรูโดยพลันไม่หวั่นไม่ไหวภัยของมาร
อยู่เพื่อพระคริสต์มอบชีวิตให้
จิตใจและกายถวายแด่องค์ภูมี
มอบพลีชีวีไม่มีวันหันคืนเปลี่ยนแปลง
สุดแรงความรักภักดีตราบสิ้นชีวี

3. แม้ท่านรอช้าเวลานี้คงสูญเปล่า
หากคืนวันนั้นรวงข้าวอาจร่วงโรยรา
จงเร่งบอกถึงรักแท้ของพระบิดา
เข้ามาพบทางพระคริสต์ตลอดชั่วชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง (รับ)