ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ (2)

================================

(รับ) ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ แก่พี่น้องเราที่ต้อยต่ำ ท่านได้ทำต่อเราเอง

1) เมื่อเราหิวโหยมาท่านให้อาหารเรา เมื่อเรากระหายน้ำท่านได้ให้เราดื่ม
เชิญท่านมาครอบครองในบ้านบิดาของเรา

2) เมื่อเราพลัดบ้านไปท่านได้ต้อนรับเรา เมื่อเราเปลือยเปล่าอยู่ท่านให้ภูษาเรา
เชิญท่านมาครอบครองในบ้านบิดาของเรา

3) เมื่อเราต้องเหนื่อยอ่อนท่านทำเราสดชื่น เมื่อเรามีทุกข์ร้อนท่านบรรเทาใจเรา
เชิญท่านมาครอบครองในบ้านบิดาของเรา

4) เมื่อเราอยู่ต่างแดนท่านทำเหมือนบ้านเรา เมื่อเราตกงานไปท่านหางานให้เรา
เชิญท่านมาครอบครองในบ้านบิดาของเรา

5) เมื่อเราบาดเจ็บท่านได้พันแผลให้เรา เมื่อต้องการความช่วยเหลือท่านให้แก่เรา
เชิญท่านมาครอบครองในบ้านบิดาของเรา

6) เมื่อเราถูกเยาะเย้ยท่านบืนเคียงข้างเรา เมื่อเรามีความสุขท่านร่วมใจกับเรา
เชิญท่านมาครอบครองในบ้านบิดาของเรา