ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ (1) 	(เรียบเรียงโดย คพ. โมลิ่ง S.J.)

====================================

(รับ) ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ แก่พี่น้องเราที่ต้อยต่ำ ท่านได้ทำต่อเราเอง

(1) เมื่อเราหิวโหยอยู่ท่านได้เลี้ยงดูเรา เมื่อเรากระหายน้ำท่านก็ได้ให้เราดื่ม
เชิญท่านมาครอบครอบในบ้านบิดาของเรา

(2) เมื่อเราพลัดบ้านไปท่านได้ต้อนรับเรา และเมื่อเราเปลือยกายท่านเอาเสื้อมาให้เรา
เชิญท่านมาครอบครอบในบ้านบิดาของเรา

(3) เมื่อเราเจ็บไข้อยู่ท่านได้ดูแลเรา และเมื่อถูกจำคุกท่านก็ได้มาเยือนเรา
เชิญท่านมาครอบครอบในบ้านบิดาของเรา

(4) เมื่อเราอ่อนเพลียท่านมาให้ความสดชื่น และวันที่เราว้าเหว่ท่านให้ความอบอุ่น
เชิญท่านมาครอบครอบในบ้านบิดาของเรา

(5) เมื่อเราโศกเศร้าท่านก็ได้ปลอบใจเรา และเมื่อถูกเยาะเย้ยท่านก็ได้ยืนเคียงเรา
เชิญท่านมาครอบครอบในบ้านบิดาของเรา