ทางสายใหม่   		พีรสันติ  จวบสมัย

=======================================

1) เปรียบชีวิตฉันยืนบนทางสายใหม่ ทางที่ใครใครมั่นใจไปถึงปลายทาง
หนทางลำบากทุกข์ยากมาขวาง ไม่เปลี่ยนทางนำชีวิตนิรันดร์

2) ต้องต่อสู้แม้ยากลำบากเท่าไร อดทนไปจุดหมายนั้นคงไม่นาน
หนทางลำบากทนทรมาน เพียงเพื่อต้องการความสุขนิรันดร์

(รับ) ทางชีวิตพระคริสต์ผู้ทรงนำข้า ทางชีวานำพาสู่ความสุขสันต์
ทางพระองค์มุ่งตรงชีวิตนิรันดร์ วิญญาณฉันมั่นหมายใกล้องค์

3) หนทางที่นำพาให้ใจสุข หมดสิ้นทุกข์สุขใดสุขไหนมาปาน
สู้ทนลำบากทุกข์ยากมานาน เพื่อวิญญาณฉันได้เข้าใกล้อยู่ชิดพระองค์